De cliënten van Denis-Emmanuel Philippe variëren van familieholdings tot internationale ondernemingsgroepen. Hij adviseert zijn cliënten over alle kwesties waarmee zij in verband met hun vennootschap kunnen worden geconfronteerd (bv. uitkering van dividenden aan aandeelhouders, overdracht van de zetel van de inkomende of uitgaande holding, kapitaalvermindering in natura of bij wijze van verliesverrekening, vereffening van de vennootschap, verkoop van de vennootschap, omgekeerde fusie, gedeeltelijke splitsing van onroerend goed, enz.)

 

Hij staat zijn cliënten ook bij tijdens fiscale controles die bijzonder complex kunnen zijn (belasting van een meerwaarde bij verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het buitenland, toepassing van de antimisbruikbepaling op een zogenaamde “interne meerwaarde”-regeling, weigering tot vrijstelling van een dividend met betrekking tot de belastingvoorwaarde van artikel 203 (waarschijnlijk een van de meest complexe artikelen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen).

Om te anticiperen op dergelijke fiscale controles, dient Denis-Emmanuel Philippe regelmatig rulingverzoeken in bij de SDA voor rekening van zijn cliënten, die de fiscale neutraliteit van een overdracht van de zetel, een fusie of een splitsing, de vrijstelling van dividenden betaald door de in het buitenland gevestigde dochteronderneming of de niet-toepassing van artikel 344 op een kapitaalvermindering gebaseerd op andere motieven dan de wens om inkomstenbelastingen te vermijden, valideren.

 

News

Topics

Contact